Helsingin Yliopisto Maisteriohjelmat

Sosiaali- ja terveyshallintotiede (Helsinki), HTM

Maisteriohjelman toteuttamisesta ja sisällöstä vastaa Vaasan yliopisto. Opetus toteutetaan pääosin Helsingissä. Opiskelijat ovat Vaasan yliopiston varsinaisia tutkinto-opiskelijoita. Ohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat hallintotieteiden maisterin tutkinnon (120 op), jonka opintosuunta on sosiaali- ja terveyshallintotiede.

Lääketieteellinen tiedekunta | Helsingin yliopisto

Miten uusiin tutkintoihin siirrytään 1.8.2017 alkaen

Helsingin yliopisto siirtyy 1.8.2017 alkaen uusiin koulutusohjelmiin kandidaatin- ja maisterintutkinnoissa. Miten vanhoista tutkinnoista siirrytään uusiin ja miten uusista kandiohjelmista jatketaan uusiin maisteriohjelmiin? Yliopiston rehtori on päättänyt maaliskuussa siirtymisen ja jatkamisen yleisistä periaatteista, joiden pohjalta tiedekunnat tekevät omat yksityiskohtaiset

Ura | Biologian kandiohjelma | Helsingin yliopisto

Näin haet yhteishaussa | Tampereen korkeakouluyhteisö

Tampereen korkeakouluyhteisön muodostavat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Yliopisto uudistui vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja …

Yhteishaku | Opiskelijaksi | Helsingin yliopisto

Think Career Trainee Programme – Helsingin yliopiston

Think Career -ohjelma käynnistyi 17.1 Helsingin yliopiston Minervatorilla. Yliopisto tarjoaa mukaan tuleville työnantajille tukea harjoittelupaikan markkinointiin, harjoittelijan rekrytointiin ja harjoittelijan ohjaukseen. Uudet maisteriohjelmat kokoavat eri alojen opintoja saman teeman alle.

Opiskelu | Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma | Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto yt-neuvotteluiden jälkimainingissa

Helsingin yliopisto on rakentanut uutta organisaatiotaan syksyä 2017 silmällä pitäen. Silloin astuu voimaan tutkintouudistus , jonka myötä kandi- ja maisteriohjelmat muuttuvat. Supistunut hallintohenkilöstö joutuu tekemään paljon ylimääräistä työtä, koska myös vanhalla tutkintojärjestelmällä aloittaneita opiskelijoita on

Hae valtiotieteelliseen | Valtiotieteellinen tiedekunta | Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – Wikipedia

Helsingin yliopisto (lyhenne HY; ruots. Helsingfors universitet) on Suomen suurin ja vanhin tiedekorkeakoulu.. Helsingin yliopistossa on noin 35 000 opiskelijaa sekä lähes 4 000 tutkijaa ja opettajaa. Tohtoreita Helsingin yliopistosta valmistuu vuosittain noin 450. Yliopiston toimintaa on 1990-luvulta lähtien keskitetty neljälle kampukselle: keskustaan, Kumpulaan, Meilahteen ja Viikkiin.

Biologian kandiohjelma | Helsingin yliopisto

Siirry uuteen Flammaan! – Flamma Login

Siirry uuteen Flammaan! Yritit ilmeisesti vierailla vanhan Flamman sivulla. Siirry uuteen Flammaan tai katso sisältö vanhan Flamman sivulta.katso sisältö vanhan Flamman sivulta.

Helsingin yliopistoon 23 187 hakijaa kevään yhteishaussa | Helsingin yliopisto

Maisterikoulutuksen hakuohjeet | Oulun yliopisto

Yliopisto; Maisterikoulutuksen hakuohjeet. Maisterikoulutus on ylempi korkeakoulututkinto. Suoraan maisterikoulutukseen voivat hakea vain soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Voit hakea yhteishaussa mukana oleviin maisterikoulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

Opiskelu | Kielten maisteriohjelma | Helsingin yliopisto

Yliopisto – Opintopolku

Yliopisto. Katso kaikki yliopistojen koulutukset. Suomessa on kahdenlaisia korkeakouluja: ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. Yliopistoissa opetuksen lähtökohtana on tieteellinen tai taiteellinen tutkimus. Yliopisto-opiskelu kehittää opiskelijoiden kykyä tieteelliseen ajatteluun, ja opiskelija voi yleensä suunnitella opintojaan

HELSUS keskustelutilaisuus Kate Raworthin kirjasta Donitsitaloustiede | HELSUS ...

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta – Tampereen yliopisto

Lisäksi on eduksi, jos sinulla on suoritettuna yliopisto-opintoja jossakin muussa oppiaineessa tai tutkinto-ohjelmassa. (Sosionomi amk-tutkinto korvaa sosiaalityön perusopinnoista 20 op eli kaikki muut opintojaksot paitsi ei jaksoa YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto, joka tulee suorittaa.

Helsingin yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin 255 opiskelijaa | Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto kohdeyliopistona – Joopas – CSC Wiki

Hakijan aiempien opintojen määrä / sisältö, opintomenestys ja esittämät perustelut opinto-oikeuden tarpeellisuudesta. Huom. mikäli kotiyliopiston JOO-hakemukselle ei tarvinnut liittää opintosuoritusotetta niin Helsingin yliopisto lähettää siitä hakijalle täydennyspyynnön Joopas-järjestelmässä.

Biologian kandiohjelma | Helsingin yliopisto

Koulutustarjonta – Lapin yliopisto – University of Lapland

Lapin kesäyliopisto järjestää mm. avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta sekä ikääntyvien yliopistotoimintaa ympäri vuoden. Opetusta järjestetään Rovaniemen, Kemin ja Tornion lisäksi myös muualla Lapissa ja ulkomailla.

Geotieteiden ja maantieteen opiskelu | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | Helsingin ...

Nigerialainen opiskelija Oyelowo Oyedayo menetti – yle.fi

– Helsingin yliopisto on yksi maailman parhaista. Pidän myös kylmästä säästä, saunomisesta ja kesämökeistä. Ennen lukuvuosimaksun käyttöönottoa noin kaksi kolmasosaa kansainvälisten maisteriohjelmien suorittajista on ollut Helsingissä ainakin vuoden päivät opiskelujen päättymisen jälkeen. Oyedayo ei vielä lukitse valintaansa.

Helsingin yliopistoon 23 187 hakijaa kevään yhteishaussa | Helsingin yliopisto

Tampereen yliopisto – uta.fi

Uusi Tampereen korkeakouluyhteisö aloittaa toimintansa 1.1.2019. Tuolloin Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät Tampereen yliopistoksi, ja yliopiston ja ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö tiivistyy. Uuden korkeakouluyhteisön verkkosivusto on julkaistu osoitteessa www.tuni.fi.

Fysiikan opiskelu | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | Helsingin yliopisto

674 uutta kv-maisteriopiskelijaa 66 maasta – tervetuloa Helsingin yliopistoon! | Helsingin yliopisto

Maataloustieteiden kandiohjelma | Helsingin yliopisto

Opintojen sisältö ja rakenne | Ympäristötieteiden kandiohjelma | Helsingin yliopisto

Hae kansainvälisiin maisteriohjelmiin! | Helsingin yliopisto

Opiskelu | Helsingin yliopisto

Teologinen tiedekunta | Helsingin yliopisto

Haku uusiin kansainvälisiin maisteriohjelmiin alkaa | Helsingin yliopisto

Opiskelu | HELSUS - Kestävyystieteen instituutti | Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto osallistuu globaalien kestävyysongelmien ratkaisemiseen perustamalla ...

Lääketieteellinen tiedekunta | Helsingin yliopisto

Teologinen tiedekunta | Helsingin yliopisto

Opintojen sisältö ja rakenne | Biologian kandiohjelma | Helsingin yliopisto

Tietojenkäsittelytieteen opiskelu | Tietojenkäsittelytiede | Helsingin yliopisto

Opiskelu | Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma | Helsingin yliopisto