Kaupan Alan Tes Palkka 2014

[PDF]

TALOTEKNIIKKA-ALAN LVI-toimialan TYÖEHTOSOPIMUS …

Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus 2014–2016 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki Puh. 020 743 5750

Etusivu - Palvelualojen ammattiliitto PAM

Taimitarha-alan työehtosopimus 2018-2019 – Teollisuusliitto

Taimitarha-alan-työehtosopimus-2018-2019. Palvelunumeromme. ma–pe kello 8.30–15. Teollisuusliiton työsuhdeneuvonnan päivystys

Kaupan alalle saatava oma TES! - Yhteenveto

[PDF]

SÄHKÖALAN TES ENERGIA ICT VERKOSTO 2014 2017

SÄHKÖALAN TES – ENERGIA – ICT – VERKOSTO 2014 Työntekijän tunti- tai kuukausipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella,

Kaupan alan tes-neuvottelut poikki - Talous - Uutiset - MTV.fi

Palkankorotukset kevät-syksy 2014 « Tuntitohtori

Tarkistuslista: AKT:n kuorma-autoala (1.3.2013 (0,22/h)), AKT:n terminaalityöntekijät (1.3.2012 (37.40/kk)), Apteekkien työntekijät (1.5.2012 ja 1.6.2013),

Kaupan alan ahdinko ajoi hätäratkaisuun – Seutu-Sanomat

Varastotyöntekijän palkkaus – Palkat – Suomi24 Keskustelut

Minkä alan TES:n mukainen palkka tuo mainittu palkka on? Muistetaan nyt, että se ammattinimike ei määrittele mitä TES:ä palkkauksessa käytetään vaan työnantajan pääasiallinen toimiala. Esim. ison metallipajan varastonhoitaja ei saa palkkaa kaupan TES:n mukaan, vaikka kaupan TES:ssä määriteltäisiin varastotyöntekijän palkka

Havaintoja Uudesta Maailmanjärjestyksestä: Kaupan alan TES:n tuhoamishuhu osoittautui todeksi

[PDF]

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011 – 31.3 – FormaMessut

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011 – 31.3.2013 Palkka 1.10.2010 Yleis-korotus Taulukko-ja henkilö- kohtainen korotus Palkka 1.4.2011 Palkkaryhmä B1, 3. vuoden työntekijä Osapuolet laativat yhteisen tulkintaohjeen keskeisistä kaupan alan ammateista ja niistä

Havaintoja Uudesta Maailmanjärjestyksestä: Kaupan alan TES:n tuhoamishuhu osoittautui todeksi

[PDF]

TYÖEHTOSOPIMUS 2014 – 2017 – medialiitto.fi

2014 – 2017 soveltamisohjeineen Sopimus on voimassa 31.1.2017 saakka. 2 3b.5.6 Palkka työajan lyhennyksen ajalta Tätä työehtosopimusta sovelletaan alan yrityk-sissä myös muihin tuotannollisiin tehtäviin, joita ei tässä pykälässä ole todettu kuuluvaksi alan

Kun koulu loppuu - Kaupan, matkailun ja ravintola-alan erikoisnumero by T-Media Oy - Issuu

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset – PDF

4 KAUPAN ALAN TYÖEHDOT Työntekijöiden työ- ja palkkaehdot muodostuvat työlakien, työehtosopimuksen ja henkilökohtaisen työsopimuksen perusteella. PAM on neuvotellut kaupan alan työntekijöille paremmat työehdot kuin pelkät työlait antaisivat. MIKÄ ON PAM Palvelualojen ammattiliitto PAM ajaa työntekijöiden etuja yksityisillä palvelualoilla, esim. vähittäis- ja tukkukaupassa

Tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus - Palvelualojen ammattiliitto PAM

Palkankorotukset | AKT

Sopimuskausi 1.4.2012 – 30.4.2014. Vuosi 2013. Automiesten palkkoja korotetaan 1.5.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,9 %. Taulukkopalkkoja ja euro-/senttimääräisiä lisiä korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä. Lisät 1.5.2013 alkaen

Kaupan alan suurtapahtuma Kauppa 2014 » Tapahtumakalenteri | Kaupan liitto

[PDF]

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN …

SESTÄ AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN SO-VELTAMISALALLA 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä pöytäkirjalla allekirjoittaneet liitot ovat sopineet kilpailukykysopimuksen mukaisen vuosittaisen työajan pidentämisestä Autoalan kaupan ja korjaamo-toiminnan työehtosopimuksen soveltamisalalla 1.1.2017 alkaen.

Myyjän palkka prisma – Siirrettävä ilmastointilaite kokemuksia

[PDF]

KAUPAN ALAN PALKANLASKENTA Uuden palkanlaskijan opas

manuaaleja. (Österberg 2009, 101, 104–109; Kaupan työehtosopimus ja palkkaliite 2014, 73.) Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kesko Shared Service Centerin HR-palvelut-yksikössä palkka-aineisto, palkasta tehtävät vähennykset, vuosilomat sekä yleisimmät kaupan alan palkanlaskentakokemus on vielä vähäistä. Tarkoitus oli

Työyhteisö

[PDF]

Rahoitusalan työehtosopimus 1.12.2016 30.11 – proliitto.fi

Toimihenkilön palkka määräytyy yksilöllisesti ottaen huomioon työn vaativuus, toimihenkilön pätevyys ja työsuoritus sekä periaate: sama palkka samasta tai Tätä määräystä sovelletaan 1.4.2014 alkaen ansaittuihin vuosilomiin. 26 § Lomaraha 1. Vuosilomalle jäävälle maksetaan lomarahaa 50 % lakisääteisen vuosiloman palkasta.

Myyjän palkka prisma – Siirrettävä ilmastointilaite kokemuksia

[PDF]

TYÖEHTOSOPIMUS 2014 – 2017

1. Tämä sopimus on voimassa 1.10.2014-31.1.2017. Sopimuskausi jakautuu kahteen jaksoon, joista en-simmäinen kestää 1.10.2014–31.7.2016 ja toinen 1.8.2016–31.1.2017. Voimassaolo jatkuu senkin jäl-keen vuoden kerrallaan, mikäli sitä ei puolin tai toisin irtisanota. Irtisanomisaika on kaksi kuukautta.

Trainee-ohjelmasta kaupan johtotehtäviin » Uutiset | Kaupan liitto

kAUPAN ALA TES | Keskustelu | Kaksplus

Jul 12, 2011 · palkka maksetaan kuitenkin sairausvakuutuslain karenssiajalta eli sairastumispäivältä sen ollessa työ- päivä.” Ilmeisesti aloittaja tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa tuo KELAn maksama sairauspäiväraha päättyy, eikä sen jälkeen enää makseta työntekijälle, mutta se on kyllä mielestäni vuosi tms.Kelan sivuilta selviää.

Verkkokirpputorit kiinnostavat kauppoja - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Lidlin trainee-ohjelma kasvattaa kaupan alan huippuammattilaiseksi

Myymälä 2015 ja EuroCIS-messut helmikuussa - ZOINED® kaupan alan analytiikka

Tes-viikko alkaa kaupan ylityökiellon sekä useiden eri alojen neuvottelujen merkeissä ...

ja taloushallinto verkkokaupassa - ppt lataa

Kauppalehti: Kaupan alalle jätti-irtisanomisia | Demokraatti.fi

Kaupan päivä 2014 - Nuorissa Suomen tulevaisuus

Sopimusalat/TES - Rakennusliitto

Miten hyödynnän menestymisen Suomen Paras Hunaja -kilpailussa? Aappo

Imitation Game : Une page de l’Histoire méconnue | Brain Damaged

Jäsenille » Kauppa.fi | Kaupan liitto

Myyjän palkka prisma – Siirrettävä ilmastointilaite kokemuksia

Työaikapankki tulevaisuuden työaikajoustona?

Kaupan alan murros – uhka vai mahdollisuus? | Wirma – Lappeenrannan kaupunki

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS - PDF