Kemian Tes Palkka

Kemisti palkka – Palkkavertailu

Kemistin palkka. 3 704 € Paljonko on Kemistin palkka? Kemistin keskipalkka on 3 704 € kuukaudessa. Palkka-arvio perustuu 128 kemistin palkkaan, jotka on nimettömästi lisätty Palkkavertailuun.

Kemian teollisuus. Kemian teollisuuden toimipaikat ja vastaajat kyselyssä. Paikallinen sopiminen ...

KEMIAN PERUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS – PDF

KEMIAN PERUSTEOLLISUUDEN TES 1.3.2014-30.11.2016 Kemian perusteollisuuden työehtosopimus 1.3.2014-30.11.2016 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 . Lisätiedot

Muovituoteteollisuuden. ja kemian tuoteteollisuuden. työehtosopimus - PDF

www.finlex.fi

www.finlex.fi

Luonnnontieteilijän palkka ja työsopimus

[PDF]

Kemian perusteollisuuden – finlex.fi

KEMIAN PERUSTEOLLISUUDEN TES 1.12.2016-30.11.2017 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 www.kemianteollisuus.fi TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Siltasaarenkatu 2 PL 324 00531 Helsinki Puhelin 09 773 971 Faksi 09 753 8040 www.teamliitto.fi 1.12.2016-30.11.2017 Kemian perusteollisuuden työehtosopimus

Prosessinhoitaja palkka – Palkkavertailu

Prosessinhoitajan palkka. 3 317 € Paljonko on Prosessinhoitajan palkka? Prosessinhoitajan keskipalkka on 3 317 € kuukaudessa. Palkka-arvio perustuu 294 prosessinhoitajan palkkaan, jotka on nimettömästi lisätty Palkkavertailuun.

Muovituoteteollisuuden. ja kemian tuoteteollisuuden

III TYÖPALKAT 14 A. Työkohtainen palkka Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työntekijöiden tehtäväkokonaisuuksien vaativuus määräytyy tämän työehtosopimuksen liitteenä olevan palkkausjärjestelmän mukaisesti. KEMIAN PERUSTEOLLISUUDEN TES 1.3.2014-30.11.2016 Kemian perusteollisuuden työehtosopimus 1.3.2014-30.11

[PDF]

KEMIAN ALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS – konepaallystoliitto.fi

voidaan palkka sopia maksettavaksi tuntipalkkana. Tuntipalkka muodostetaan jakamalla ao. tehtäväkokonaisuuden vaativuuden mukainen vaativuusluokkapalkka mahdollisine henkilökohtaisine lisineen työehtosopimuksen 15 §:n 5 momentin mukaisella, ao. työssä tavanomaisesti noudatettavan työajan mukaan määräytyvällä tuntijakajalla.

Muovialan työehdot | Muoviteollisuus ry

Muovituotteita valmistavat yritykset noudattavat Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimusta. Sopimuksen allekirjoittajina ovat Muoviteollisuus ry, Kemianteollisuus ry sekä työntekijöiden puolesta Teollisuusliitto ry. Toimihenkilöiden osalta noudatetaan Kemianalan toimihenkilösopimusta, jossa allekirjoittajina ovat Kemianteollisuus ry ja toimihenkilöiden puolesta …

Näin opettajat tienaavat: Luokanopettajilla pienin

Palkka saattaa nousta myös, jos opettaja hoitaa joitakin erityistehtäviä kuten vastaa biologian kokoelmista, hoitaa kemian ja fysiikan opetusväline ja -tarvikevarastoa, hoitaa koulun kirjastoa tai vastaa koulun ATK-laitteista. koska tähän taulukkoon on otettu huomioon työtuntien todellinen määrä, eikä tes:n mukainen minimi.

Kemianteollisuus ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Kemianteollisuus ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ovat 30.10.2017 saavuttaneet neuvottelutulokset peruskemian-, muovi- ja tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu-ja petrokemian teollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksista. Sopimuksien voimaantulo edellyttää liittojen hallintojen hyväksyntää.

TES on lakia parempi | TEK Verkkolehti

TES merkitsee myös sitä, että kemian alalla työskentelevälle maksetaan palkkaa esimerkiksi sairaustapauksessa sekä äitiys-, isyys- ja vanhempain­vapaan aikana pidemmältä ajalta kuin mitä laki edellyttää. – Esimerkiksi äitiysvapaan ajalta ylemmälle toimihenkilölle maksetaan palkka …

Keskustelu – Tuore prosessinhoitaja / palkka? | Aihe vapaa

Mikä ala?Noissa on isoja eroja.Kemia on tottakai alhaisempi.Lisät tuo paljon palkkaan ja paperi/sellupuolella todella paljon.Kemialla peruspalkka voi olla tyyliin 1700e/kk +lisät (ehkä noin 2500e lisineen),mutta sellulla pääsee siihen 3000e kokonaisuudessaan jo ilman mitään kokemusta.Paperikoneella palkka nousee osaamisalueiden mukana eli voi olla jo tuota enemmän.

[PDF]

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN

Ylemmän toimihenkilön palkka sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella ottaen huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys. Osa kokonaisansios-ta voi muodostua työpaikkakohtaisesti määritettyjen muuttuvien palkkatekijöiden perusteella. 3 § Palkkapolitiikka .

Tuotantotyöntekijä, palkka | Palkkavertailu – Oikotie

Tuotantotyöntekijä, palkka. Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle tuotantotyöntekijä on 2088 euroa kuukaudessa. Katso myös eri ammattien keskimääräiset palkat sekä suurimmat ja pienimmät palkat alta. Keskimääräiseen kuukausipalkkaan vaikuttavat mm. toimiala ja työkokemus. Valitse yksi tai useampi hakutekijä.