Liiketoiminnan Johtaminen

Pekka Kimpimäki: johtaminen- muutosjohtaminen

Johtaminen, tietojohtaminen ja muutosjohtaminen. Pekka Kimpimäki Olen visionääri ja tuloshakuinen johtamisen, digi-/ICT-johtamisen, tietojohtamisen / tiedolla johtamisen, muutoksen johtamisen, portfolion hallinnan, liiketoiminnan kehittämisen ja digitalisaation osaaja.

Käyttäjätunnus unohtunut?

Liiketoiminnan johtaminen bloggaukset | Tulos

Kaikki bloggauksemme aiheesta liiketoiminnan johtaminen. eMarketerin 2018 tekemän “The Evolving Marketer 2018” -tutkimuksen mukaan tämän päivän markkinointijohtaja on liiketoiminnan kasvusta vastuussa oleva johtaja (82% vastaajista on samaa mieltä väitteen ‘The role of the CMO has become more accountable and revenue focused’ kanssa).

Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen

Liiketoiminnan digitalisointi vai digitaalinen

Aug 29, 2016 · Ketterä tuotekehitys on arkipäivää ainakin ohjelmistojen kehityksessä, mutta näin ei johdeta koko liiketoimintaa. Tässä se onkin. Johtajien tulisi omaksua ketterä johtaminen, mutta koko liiketoiminnan näkökulmasta – myös myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, kaikkien tulee omaksua uusi johtamisen filosofia.

Strateginen talousjohtaminen – Petri Hakanen

Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus

Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus antaa valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehitys- ja esimiestehtävissä yrityksissä, yhteisöissä ja julkishallinnossa. Koulutuksen jälkeen valmistuneet pystyvät toteuttamaan muutoshankkeita sekä kehittämään organisaation toimintaa ja kilpailukykyä eri osa-alueilla ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Atea Focus 2014, Atea, Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen yh…

Pohto – Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö

Liiketoiminnan johtaminen ja esimiestyö. Ajantasaisen tiedon löydät tästä linkistä. Liiketoiminnan johtaminen on kokonaisuus, joka lähtee liiketoimintaympäristön ja markkinoiden ymmärryksestä, kyvystä nähdä ja asettaa strategiset suuntaviivat ja tavoitteet sekä tehdä toimintasuunnitelmat näiden pohjalta. Strateginen johtaminen on liiketoiminnan pitkän ajan tavoitteiden johdonmukaista toteuttamista.

Liiketoiminnan johtaminen datalla - miten hallitsen asiakaskokemusta?

Polkuopinnot: Tradenomi (YAMK), Tulevaisuuden

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen -koulutus antaa valmiudet pk-yrityksen liiketoiminnan jatkuvaan uudistamiseen. Sisältö ja toteutus: Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Tradenomi (Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen) YAMK-koulutuksen opetussuunnitelman mukaiset.

Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (YAMK) – Opinto-opas

opetussuunnitelmat > ylempi amk > tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk) > tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (yamk) Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ≡ ≡ …

Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen

Sähköverkkoliiketoiminnan uudistaminen | Tampereen

Tiedolla johtaminen Kohderyhmä Sähköverkkoyhtiöiden ja -yritysten johtajat, käyttö- ja suunnittelupäälliköt, tuote- ja järjestelmätoimittajat, liiketoiminnan kehittämisestä vastaavat sekä alan muut asiantuntijat.

Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen

Liiketoiminnan johtamisen TAL-mittarit | Taloushallintoliitto

Tilitoimiston johtaminen ja henkilöstö › Liiketoiminnan johtamisen TAL-mittarit Taloushallintoliiton tilitoimiston liiketoiminnan asiantuntijaryhmä on valinnut liiketoiminnan mittaamiseen tarkoitetuista mittareista tilitoimistoalalle parhaiten sopivat 22 mittaria.

Hissipuhe – Tiedolla johtaminen – 2x 360 – Petri Hakanen

Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneena voit hakeutua sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen ylempään AMK-tutkintoon. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja liiketoiminnan tehtävissä.

Liiketoiminnan johtaminen datalla - miten hallitsen asiakaskokemusta?

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan

Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala) > Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)

BICC – vaihtoehtoisena johtamisen mallina – BI Communication Channel – Petri Hakanen

[PDF]

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus

teginen johtaminen on siis muutakin kuin tärkeiden asioiden johtamista. Tuloksissa korostuu yrityksen tietoinen valinta liiketoiminnan muuttamisesta on eräs menestymisen edellytys. (Lares-Mankki 1999, 2.) Vain ne yritykset voivat menestyä, joilla on strategisen johtamisen

Strateginen johtaminen laatuyhdistys

[PDF]

Johtaminen ja tuottavuus – ossiaura.com

liiketoiminnan johtamisen rinnalla aktiivista henkilöstön johtamista. Avainsanat Johtaminen,tuottavuus, kannattavuus, teollisuus ISBN (painettu) 978-952-60-8367-4 ISBN (pdf) 978-952-60-8368-1

Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen

Energialiiketoiminnan johtaminen, Insinööri (YAMK) – JAMK

Johtaminen, kaksi 5 op opintojaksoa Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta, 5 op Liiketoiminnan ja prosessien kehittäminen, kaksi valinnaista 5 op opintojaksoa joista valitaan toinen

Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen

Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen

Pink Process

Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen

Terveysalan liiketoiminnan johtaminen, ylempi AMK-tutkinto - Metropolia Ammattikorkeakoulu

Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen

Liiketoiminnan ja tietotekniikan johtaminen

Pink Process

Liiketoiminnan johtaminen datalla - miten hallitsen asiakaskokemusta?

Liiketoiminnan uudistaminen

Muutoksen johtaminen liiketoiminnan ulkoistamisessa

Liiketoiminnan digitalisoituminen - Aalto PRO | Koulutukset asiantuntijoille

Liiketoiminnan johtaminen datalla - miten hallitsen asiakaskokemusta?

Liiketoiminnan johtaminen datalla - miten hallitsen asiakaskokemusta?

Anni Vepsäläinen - toimitusjohtaja, partneri - ppt lataa