Tontin Raja Merkintä

Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995 – Ajantasainen

Tontin halkomiseen sovelletaan, mitä jäljempänä tilan halkomisesta säädetään. (22.7.2011/914) Jos usealla tilalla on samat omistajat, voidaan tilat halkoa samalla kertaa siten, että halottavien tilojen muodostamaan kokonaisuuteen sovelletaan, mitä halottavasta tilasta jäljempänä säädetään ( yhteishalkominen ).

SUOMEN KAAVOITUS-JÄRJESTELMÄ - ppt lataa

[PDF]

Asemakaavamääräykset ja -merkinnät: Merkintä osoittaa

A084 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. A085 Osa-alueen raja. 1 A088 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. A089 Ohjeellinen tontin/ rakennuspaikan raja. A091 8 Kaupungin- tai kunnanosan numero. A093 855 Korttelin numero. A096 450 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. A09701 t20 Merkintä osoittaa erillisen

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Ympäristöministeriön asetus maankäyttö- ja rakennuslain ...

[PDF]

KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: LIITE 7, osa 1/2

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen tontin raja. Korttelin numero. Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Ohjeellisen tontin numero. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

SUOMEN KAAVOITUS-JÄRJESTELMÄ - ppt lataa

[PDF]

3. PIISPANRISTI HERRASNIITYN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN …

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. Kaupungin- tai kunnanosan numero. Kaupungin- tai kunnanosan nimi. Korttelin numero. Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

SUOMEN KAAVOITUS-JÄRJESTELMÄ - ppt lataa

[PDF]

AKR Merkintä osoittaa talousrakennuksille sallitun

Ohjeellinen tontin raja. Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. Kaupunginosan numero. Kaupunginosan nimi. Merkintä osoittaa talousrakennuksille sallitun rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä. Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuk-sen.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Ympäristöministeriön asetus maankäyttö- ja rakennuslain ...

[PDF]

12.9.2012 / KAAVALUONNOS ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA …

Merkintä osoittaa rakentamistapaohjeissa esitetyn, vallitsevasta maanpinnasta vähintään 1,8 m ja korkeintaan 2,2 m korkuisen, yhtenäisen pihamuurin sijainnin.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto ...

[PDF]

HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA XII Rakennusalalle saa …

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Merkintä osoittaa tontilla sallittavien maanalaisten kerrosalaan laskettavien liike- ja työtilojen enimmäiskerrosalan neliömetreinä. Lukusarja, jossa ensimmäinen luku osoittaa rakennusoikeuden

SUOMEN KAAVOITUS-JÄRJESTELMÄ - ppt lataa

Pähkinäsaaren rauhan raja arkeologian ja raja-alueelle

Muhasaaren jatkeena, kapean salmen takana, on Lapinsaari. Sen länsikärjessä on hajotettu kivikasa ja sen vieressä vanha pyykki, jonka parhaalla ”taulusivulla” on jokin heikosti erottuva merkintä, josta ei enää saa selvää. Pyykin kapeaan toissijaiseen ”kylkeen” on tehty uusi merkintä tontin …

SUOMEN KAAVOITUS-JÄRJESTELMÄ - ppt lataa

[PDF]

Opas 1 Kaavamerkinnät – ym.fi

90 Maakuntakaava-alueen raja. 91 Kunnan raja. harmaa 92 Alueen raja. 93 Osa-alueen raja. 94 Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu. 95 Alueeseen tai kohteeseen liittyvä kirjain-tai numerotunnus. 96 Maakuntakeskuksen nimi.

www.maanmittauslaitos.fi

www.maanmittauslaitos.fi

[PDF]

Kempeleen asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu. 0880000 1 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. 0890000 Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja. 0900000 Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. 0910000 12 Kaupungin- tai kunnanosan numero. 0920000 KAUP Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

[PDF]

2 AP 37 e=0,2 2 529 400 12 KYYJÄRVEN KUNTA le p e=0,25 …

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu. Ohjeellinen tontin raja. Korttelin numero. Ohjeellisen tontin numero. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin …

Kaup.osa- Kortteli – Osoite Kaava- Pinta- Rak.oik. Hinta

1 R O V A N I E M I Paikkatieto- ja tonttipalvelut päivitys HAETTAVANA OLEVAT TONTIT Määräaikainen haku ajalla klo mennessä Kaup.osa- Kortteli – Osoite Kaava- Pinta- Rak.oik. Hinta Tontin- Tontti merkintä ala m² krs-m² vuokra Lampela Aittatie 13 KL , ,96 Ylikylä Gardiininkuja 2 KL , ,00 Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa osoitteeseen: ROVANIEMEN KAUPUNKI …

[PDF]

Asemakaavamääräykset ja -merkinnät: HYVÄKSYTTÄVÄ …

A084 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. A085 Osa-alueen raja. A086 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. 2 A088 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. A091 1 Kaupungin- tai kunnanosan numero. A093 109 Korttelin numero. A096 1616 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. A09907 kl10% Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia