Uml Kaavio

[PDF]

Luentomoniste kurssille Ohjelmistojen mallintaminen

UML:n käyttö on tällöin yleensä luonnosmaista ja ohjelmakoodi toimii ”suunnitelman” lopullisena dokumentaationa. Erilaisia ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä on olemassa lukuisia, tunnetuimmat liene-vät Extreme programming eli XP [2] ja Scrum [19]. Myös laajalti käytössä oleva Rational

UWE - Examples

Projektisuunnitelma Big Slick. Uudet dokumentit Uusien

2 Uudet dokumentit Uusien käyttötapausten mallinnus (UML- kaavio & selitys) Vanhojen dokumenttien päivitys (UML- dokut kuntoon) –Nämä valmiina 4.2 mennessä –Jonni, Markku, Miika Aikataulun selvittäminen Väkeväiselle Asiakkaan haluamien muutosten toteuttaminen

UML-vuorovaikutuksen jonokaavion luominen - Office-tuki

UML-MALLINNUSKIELI JA SEN HYÖDYNTÄMINEN

Abstract: The bachelor thesis deals with Unified Modeling Language terminology and how to use UML in object oriented software development process based on literature. The thesis introduces history of UML, UML diagrams and elements.

Viikkotehtävä 5 - Tietojärjestelmän mallinnus

[PDF]

Kaaviotekniikoista (erityisesti UML)

– Kaavio dokumentoi ”sanaston”, jolla asioista voi keskustella. • Kaavio kertoo, millaiset tilanteet ovat mahdollisia. • Kaavio ohjaa kysymään oikeita kysymyksiä. • Voidaan käyttää (rajoitetusti) koodin generointiin (luokkamäärittelyt, tietokannan luonti). • Voidaan …

Navidoc - linkitystä UML-kaavioilla

[PDF]

UML-MALLINNUSKIELI JA SEN HYÖDYNTÄMINEN – jyx.jyu.fi

Abstract: The bachelor thesis deals with Unified Modeling Language terminology and how to use UML in object oriented software development process based on literature. The thesis introduces history of UML, UML diagrams and elements. It also describes how UML is used in different activities of software development processes.

Luentojen aiheet ja materiaali

Asenna oma omaisuudenhallinnan PostGIS -tietokantasi

Jun 26, 2017 · Asenna oma omaisuudenhallinnan PostGIS -tietokantasi! Ensimmäinen versio omaisuudenhallinnan tietomallin SQL-asennuskoodista ohjeineen on nyt julkaistu. Lämmin kiitos yhteistyöstä ja muutenkin erinomaisesta työstä Gispolle !