Ympäristöalan Koulutus

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto | Helsingin kaupunki

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa voi hakea opiskelemaan luontoalan osaamisalaa. Tutkintonimike voi olla vaihtoehtoisesti joko luonto-ohjaaja tai luonto- ja ympäristöneuvoja. Koulutuksen laajuus ja kesto. Koulutus on laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja kestää enintään kolme vuotta.

Rekrytoiva koulutus Kuopiossa - hae heti! - SYKLI

Ympäristöalan ammattitutkinto – Tuorla | Livia – Ammattiopisto

Ympäristöalan ammattitutkinnon koulutus Ympäristöhuollon osaamisala Koulutus on suunnattu ympäristöhuollon tehtävissä työskenteleville, alalle aikoville tai siitä kiinnostuneille henkilöille.

Kestävän kehityksen koulutus | Hämeen ammattikorkeakoulu

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen osaaminen luonto- ja ympäristöalalta ja erikoistuneempi osaaminen luonto-ohjaukseen. Tutkinnon suorittanut voi toimia luontoalan yrittäjänä tai oppaana luontomatkailussa esim. safareilla, erilaisilla vaelluksilla, metsästys- tai kalastusoppaana, metsästyksen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Koulutuskeskus Brahe

Ympäristöalan koulutus Suomessa – Ymparistopassi.fi

Kiinnostaako sinua ympäristöala hieman enemmänkin? Haluaisitko työskennellä ympäristöasioiden parissa? Koulutukseen voi hakeutua heti peruskoulun tai lukion jälkeen, mutta kouluttautumaan ehtii myös myöhemmällä iällä. Tällä sivulla kerromme ympäristöalan moninaisista koulutusmahdollisuuksista Suomessa. Mahdollisuuksia kaikilla koulutusasteilla Luonnonvara- ja ympäristöalaan

Kestävän kehityksen koulutus | Hämeen ammattikorkeakoulu

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto antaa perustiedot ja -taidot alan ammatillisiin tehtäviin. Luonto-ohjaaja tuntee luonnonantimet ja valmistuttuaan hänellä on hyvät tiedot luonnosta, luonnonilmiöistä sekä alueensa mahdollisuuksista luontomatkailua ja – palveluita silmällä pitäen.

Koulutusalat > Ympäristökasvatus”>

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Koulutus soveltuu erinomaisesti omaa luonnontuotealan yritystoimintaa suunnittelevalle tai matkailuun suuntautuvan yrityksen työntekijälle. Koulutuksen tavoite ja sisältö. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto antaa perustiedot ja -taidot alan ammatillisiin tehtäviin.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja | Kajaani - Kainuun ammattiopisto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto – Koulutuskeskus

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen osaaminen luonto- ja ympäristöalalta ja erikoistuneempi osaaminen luonto-ohjauksen, luonnonvarojen tuottamisen, luonto- ja ympäristöneuvonnan, poronhoidon tai ympäristönhoidon alalta.

Opistoaste - Koulutus - Metsänhoitopalvelut - MetINFO

Savon ammattiopisto | Sakky | Luonto- ja ympäristöalan

Koulutus ja siihen liittyvät työtehtävät edellyttävät hyvää terveyttä ja vähintään kohtuullista fyysistä kuntoa. Opiskelijavalinnassa otamme huomioon hakijan aikaisemman koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa arvioidun soveltuvuuden ympäristöalan työtehtäviin. Kielitaitovaatimus A2.

luonto ja ympäristöalan perustutkinto Loimaa

Opetushallitus – Koulutus – oph.fi

Koulutus Luonnonvara- ja ympäristöala Ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa tulos on nykytilan mukainen ja yliopistokoulutuksessa 30 % …

Pirkan Kylät ry - Pirkanmaan kylien yhteenliittymä

[PDF]

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN – oph.fi

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa on kolme osaamisalaa, ympäristöalan osaamisala (ympäristön-hoitaja), luontoalan osaamisala (luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja ja luonto- ja ympäristöneuvoja) ja po-rotalouden osaamisala (poronhoitaja).

Rajavartijoiden koulutusta: http://www.raja.fi/rmvk/koulutus/rajavartijakoulutus

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto – Koulutuskeskus Brahe

Koulutus antaa myös hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin, esim. riistamestarin erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon suorittaminen kestää kaksi vuotta, mikäli opiskelijalla on ennestään jokin toinen asteen koulutus (lukio, ammatillinen perustutkinto), muutoin kolme vuotta.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja | Kajaani - Kainuun ammattiopisto

Luonto- ja ympäristöala | Livia – Ammattiopisto

Ammattiopisto Liviassa on luonto- ja ympäristöalan koulutusta sekä Tuorlan että Paraisten opistoissa. Opistot ovat profiloituneet koulutustarjonnassaan ja opetuksen painopisteet vaihtelevat. Vaikka kyseessä siis olisikin samaan tutkintoon johtava koulutus, kannattaa hakijan huomioida tämä opistojen profiloituminen jo hakuvaiheessa.

Ympäristö ja Terveys-lehti 1/2016 – Ympäristö ja Terveys-lehti

www.takk.fi

www.takk.fi

Erityisjärjestelyt pelastavat ammatillisen koulutuksen Perhossa? – Nuorten hevosalan koulutus ...

Ammattiopisto Livia – Luonto- ja ympäristöalan koulutus

Feb 12, 2015 · Ammattiopisto Livia – Luonto- ja ympäristöalan koulutus, Paraisten toimipisteen esittelyvideo.

Opistoaste - Koulutus - Metsänhoitopalvelut - MetINFO

Ympäristökasvattajaksi - TAKK

Pirkan Kylät ry - Pirkanmaan kylien yhteenliittymä

Celena - Etusivu - Viher- ja ympäristöalan konsulttiyritys

Ammatillinen koulutus | Kaarinan kaupunki

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto,... - Savon ammattiopisto Sakky | Facebook

Esittelyssä vuoden aikuisohjaaja Ulla Poutiainen - Hyria koulutus

Ympäristönhoitaja - Spesia

Hyrian opiskelijat menestyivät jälleen AMMATIKKA -matematiikkakilpailussa - Hyria koulutus

Ammatillinen koulutus uudistuu 1.1.2018 - Hyria koulutus

Lehmiä, lettuja ja lobelioita -tapahtuma la 23.5. - Hyria koulutus

Pirkan Kylät ry - Pirkanmaan kylien yhteenliittymä

ympäristöala työpaikat Nokia

Biotalouden kasvu siivittää nyt luonnonvara-alan koulutusta pitkän hiipumisen jälkeen ...