Yritysjuridiikan Perusteet

Yritysjuridiikan perusteet – Y-kampus

Yritysjuridiikan perusteet. Opintopisteet: 5 | Tunnus: KATYVA12 | Kampus: Keskusta | Toteutusajankohta: alkaen 23.10.2017 Opiskelija hallitsee yritysjuridiikan keskeiset käsitteet ja yritysjuridiikan perusasiat. Opiskelija osaa soveltaa yritysjuridiikan taitojaan yritysjuridiikan erityisopintojaksoissa ja yrityksen käytännön toiminnassa.

SYNERGIALLA REALISMIA OPISKELUUN - PDF

Tiivistelmä Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet 13

Yritysjuridiikan tiivistelma: PARAS Kauppa- ja varallisuusoikeuden p ääpiirteet Yrijuri – Tiivistelmä Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet Yri Juri tiivistelmä Tiivistelmä luennoista Yrijurintiivis 3 – Luentomuistiinpanot 1-11

Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelma on yritystoiminnan kokonaisvaltainen ...

[PDF]

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta – jsauli.com

iv OPPIKIRJAN RAKENNE Taloustieteen oppikirja on mainio, yleissivistävä kirja, jonka lukeminen kannattaa, vaikkei aikoisikaan pyrkiä opiskelemaan taloustiedettä. Tässä tiivistelmässä kuitenkin tarkaste-lemme sitä ainoastaan pääsykokeessa pärjäämisen näkökulmasta.

TOIMINIMISUOJA. TOIMINIMEN KÄSITE Nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan ...

Kauppatieteiden väylä – LUT

A130A0140 Kansantaloustieteen perusteet 3 op Yleisopinnot voi suorittaa sen lukuvuoden opinto-oppaan mukaisesti, jolloin väyläopinnot on aloittanut. Avoimen yliopiston väyläopinnot suoritettuaan voi hakea LUT:n kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi kerran vuodessa toteutettavan erillishaun kautta.

ELINKEINON HARJOITTAMINEN. OIKEUS ELINKEINON HARJOITTAMISEEN Luonnollisella henkilöllä, jolla ...

YJ050001 YJY Yritysjuridiikan perusteet, 3 op

Syyslukukaudella luentokurssi YJY ”Yritysjuridiikan perusteet” (6 t Sillanpää, 6 t Viinikka, 6 t Nyström, 6 t Knuutinen).

TOIMINIMISUOJA. TOIMINIMEN KÄSITE Nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan ...

YJY Yritysjuridiikan perusteet Avoin 2017 Yhteenveto

YJY Yritysjuridiikan perusteet Avoin 2017 Etusivu Et ole kirjautunut. (Kirjaudu ulos)

Kauppakamari kirjat ja palvelut

Yritysjuridiikka | Opinto-opas

YJ13 Securities and Company Law, 6 op. YJ17 Vapaasti valittava erikoistumisjakso, 1-2 op. YJ18 Yhtiöoikeuden perusteet, 4 op

YJ050001 YJY Yritysjuridiikan perusteet, 3 op

YJ050001 YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op Vastuutaho. Yritysjuridiikka Yritysjuridiikan perus- ja aineopintojaksot (Yritysjuridiikka) Tulevat tentit. 5.4.2019 2016–2017 Opintojakso opetusohjelmassa Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.

Yritysjuridiikka 2018-2020 – Kauppatieteiden

Yritysjuridiikan erikoistumisalueen yleisinä osaamistavoitteina on lisäksi kehittää opiskelijan analyyttista ajattelukykyä, tieteellistä ajatustapaa, ryhmätyötaitoja, ongelmanratkaisukykyä, liike-elämän eettisten kysymysten tuntemusta sekä kieli- ja viestintätaitoja. Tutkintovaatimukset 180 op Liiketoimintaosaamisen perusteet …

Opintokokonaisuudet Avoimessa yliopistossa | Aalto-yliopisto

Avoimina yliopisto-opintoina voi suorittaa yksittäisiä kursseja ja osia yliopistotutkinnosta. Opintotarjonta koostuu eri oppiaineiden kursseista tai opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuuksien (sivuaineiden) opintoihin ilmoittaudutaan kurssikohtaisesti. Tutustu tarjonnassa oleviin

Avoimen yliopisto-opetuksen opintoesite 2017 2018 by Turun

YRITYSJURIDIIKKA PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet 3 op Kevätlukukausi 2018 periodi III PYJ2 Sopimusoikeus 5 op Syyslukukausi 2017 periodi II PYJ3 Yhteisöoikeus 6 op Verkko-opinnot.

[PDF]

YRITYSJURIDIIKKA – www15.uta.fi

Työ- ja virkamiesoikeuden perusteet 3 ov YJURP075 . Yritysjuridiikan aineopinnot (väh. 20 ov) Pakolliset aineopintojaksot . Oikeustapausanalyysi 3 ov YJURA140 Aineopintoseminaari 3 ov YJURA150 Kandidaatintutkielma 5 ov YJURA155 . Vaihtoehtoiset aineopintojaksot

Yritysjuridiikka – Aalto-yliopisto – Kauppakorkeakoulun

Aalto-yliopisto – Kauppakorkeakoulun opinto-opas 2017-2018. Yritysjuridiikka Erikoistumisalueen kuvaus. Yritysjuridiikan erikoistumisalueen tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja …

University Wide Business Studies – Studies – Into

University Wide Business Studies (UWBS) offer arts and technology students a way to complement their knowledge with an understanding of business, management and economics.